Radio crestin Filadelfia

Radio Filadelfia

Domnul Isus e Viu!

 

Ce mi-e inima fără Tine, Doamne? Pustie și uscată… fără de scop în lumea toată.

           Am căutat zile de-a rândul să găsesc un sens, un drum, o cale. Eu, ca fiecare om, am încercat să mă ascund de Tine, Te-am respins și rănit.

          Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă.”

          Cu toții am contribuit la durerea Sa, prin faptele și gândurile noastre rele. „Totuşi, El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.”

          Fără jerfta Domnului Isus, firea păcătoasă ne condamnă la moarte, durere veșnică, însă „darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru”.  A luat vina noastră asupra Lui, tot ce rămâne de făcut este să acceptăm acest dar nemeritat. Acceptarea acestuia presupune înnoirea minții, adică o viață schimbată. „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” 

          Nu vom putea înțelege niciodată durerea simțită de Tatăl atunci când L-a dat pe singurul Său Fiu la moarte pentru noi, păcătoșii, „pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică”. „Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.”

          Fără jertfa măreață a Domnului Isus pe Cruce nu am fi văzut niciodată Fața lui Dumnezeu. Astfel, suntem îndemnați să împlinim o poruncă sfântă: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului”.

          Să ne plecăm, dar, la Cruce, predându-ne voința în mâna Celui ce ne-a oferit viața veșnică, prin jertfa Sa!

Hristos e Viu!

Articol realizat de Cristina Dragoman