Radio crestin Filadelfia

Radio Filadelfia

Biserica Adventista acuza Biserica Ortodoxa

În urma informațiilor apărute în cadrul articolului „Cum strânge Biserica date despre familiile care nu sunt ortodoxe. Profesorii de Religie din Gorj, puși să colecteze informații din școli”, semnat de doamna Raluca Pantazi, Hotnews, cu privire la:

 

– apariția pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Gorj a unui anunț semnat de domnul Ștefan Cristian Vătafu, inspector școlar de Religie, care solicita, pe lângă alte informații, monitorizarea „felului și frecvenței activităților prozelitiste” precum și implicarea „preotului paroh în relația cu școala și în activitatea de combatere a acestui fenomen”;

– menționarea de către domnul Ștefan Cristian Vătafu că toate datele au fost solicitate de Mitropolia Ortodoxă și că oferirea acestor date necesită „respectarea termenului și seriozitate în completarea lor”, fapt semnificativ având în vedere faptul că profesorii de religie delegați să strângă aceste informații și să „combată fenomenul” sunt angajați cu avizul (binecuvântarea) chiriarhului iar retragerea avizului (binecuvântării) duce la încetarea de drept a contractului individual de muncă;

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea dorește să își manifeste îngrijorarea în ceea ce privește reapariția și tendința de instituționalizare a unor practici discriminatorii, ilegale și anticonstituționale, contrare direcției de modernizare a Statului Român. 

Astfel, acceptarea ca normală a solicitării unui reprezentant al Statului Român de colectare și monitorizare a informațiilor cu privire la „activitățile prozelitiste” pentru a fi trimise „la centru” și încurajarea implicării „în activitatea de combatere a acestui fenomen” a profesorilor precum și nesancționarea imediată a oricărei abateri în acest domeniu sensibil al respectării drepturilor omului, le considerăm inacceptabile. 

Utilizarea unei poziții de autoritate oferită de funcția de inspector școlar și transmiterea unei astfel de solicitări prin intermediul unei instituții a Statului Român și utilizând spațiul virtual gestionat de o instituție a Statului Român în beneficiul unei entități distincte, în speță Biserica Ortodoxă Română, considerăm că reprezintă fapte sancționabile conform legilor în vigoare precum și în conformitate cu regulamntele instituțiilor implicate. 

Considerăm că „o bună colaborare cu celelalte culte” după cum se exprima domnul Vătafu, poate fi obținută prin numeroase metode, însă „combaterea” și „monitorizarea activităților prozelitiste” prin intermediul unor metode asemănătoare unor structuri de informații nu se numără printre ele. 

Dacă istoria remarcă în mod negativ o colaborare a Securității Statului cu slujitorii Bisericii Ortodoxe în combaterea „prozelitismului” altor culte, colaborare soldată cu numeroase victime, ani de închisoare și restricții precum și schimbări dramatice de vieți, considerăm că aceste momente au fost depășite și că toate cele 18 culte recunoscute de Statul Român beneficiază de drepturi egale, având dreptul la un tratament corect și nediscriminatoriu. 

În acest sens, adresăm o rugăminte publică autorităților statului, în spiritul respectării Constituției și a Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, să ia imediat măsurile necesare pentru a repara această abatere gravă și să comunice public aceste măsuri.

De asemenea, solicităm reafirmarea rolul neutru al Statului Român faţă de orice credinţă religioasă sau ideologie atee precum și a egalității tuturor cultelor în faţa legii şi a autorităţilor publice prin:

– delimitarea față de asemenea practici discriminatorii și ofensatoare

– consolidarea principiilor libertății religioase prin programe și proiecte consistente de informare a cadrelor didactice în acest domeniu

– descurajarea oricărei practici, directe sau indirecte, de discriminare sau de convingere forțată a unor copii de a participa la cursurile de religie, de a-și păstra sau schimba religia.

De asemenea, ne manifestăm încrederea că Biserica Ortodoxă Română va sancționa la rândul ei un astfel de demers, aflat în mod evident în contradicție cu spiritul biblic și al iubirii frățești, și se va abține pe viitor de la „combaterea” altor confesiuni, alegând să se concentreze pe studierea și împărtășirea adevărurilor biblice.

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea va continua să invite reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române la manifestări dedicate promovării Libertății Religioase chiar dacă, de cele mai multe ori, invitațiile rămân neonorate la nivelul superior spre desoebire de celelalte culte ale căror lideri participă în mod activ și regulat.

Mai multe informatii pe www.adventist.ro