Radio crestin Filadelfia

Radio Filadelfia

Uniunea Bisericilor Crestine dupa Evanghelie a sesizat Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii

Uniunea Bisericilor Crestine dupa Evanghelie a sesizat Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii cu privire la un act discriminatoriu ce s-a consumat cu ocazia aniversdrii a 150 de ani de la infiinjarea Senatului si anume, invitarea doar a conducatorilor Bisericii Ortodoxe Ei B isericii Romano-Catolice.

 

In conformitate cu Legea Cultelor 48912006, art. 9, al. 2, „Cultele sunt egale in fata legii si a autoritatilor publice. Statul prin autoritatile sale, nu va promova si nu va favoriza acordarea de privilegii sau crearea de discriminari, fata de vreun cult”.

Aceeasi Iege, art. 7 . al. 2, prevede urmatoarele „Statul roman recunoaste rolul important al Bisericii Ortodoxe Romane si a celorlalte biserici si culte recunoscute in istoria nalionala a Romaniei si in viata societatii romanesti”.

La acest eveniment consideram ca, Senatul ar fi trebuit sa invite, in conformitate cu prevederile legale, pe toti conducatorii cultelor din Romania si nu doar pe unii, creand astfel o situatie cu implicatii evidente de discriminare.

In consecinta, Uniunea Bisericilor Crestine dupa Evanghelie, prin Presedinte Virgil Achihai, sesizeaza CNCD cu privire la discriminarea pe care conducerea Senatului a infaptuit-o cu ocazia aniversarii a 150 de ani de existenta a institutiei prin neinvitarea conducatorilor tuturor cultelor recunoscute.

Cititi documentul oficial AICI.