Radio crestin Filadelfia

Radio Filadelfia

Se lansează Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți

CONFERINȚĂ | LANSARE O.C.D.L. „CEZARUL, EU ȘI DUMNEZEU ÎN SOCIETATEA POSTMODERNĂ”

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 15 octombrie 2022, la Timișoara Convention Center, între orele 9:30–17:00.

După clarificarea și nuanțarea celor două concepte (drepturi și libertăți), din dublă perspectivă (seculară și teologică), se va încerca clarificarea modului de coabitare practică a acestora într-un mod armonios; se va răspunde la provocările care pot apărea: eventualele excese într-o direcție sau alta; apariția unor conflicte între cele două perspective; gestionarea dezechilibrelor; abordarea pragmatică și corectă a diferitelor situații etc.

În strânsă legătură cu tema și provocările conferinței, va avea loc prezentarea și lansarea platformei O.C.D.L., care reprezintă un liant între drepturi/libertăți, obligații/responsabilități, secular și spiritual, interprofesional și civic, asigurându-se implementarea practică și pragmatică a elementelor teoretice dezbătute.

Un eveniment civic, profesional, cultural și spiritual, într-un context istoric tulbure și provocator, prin care valorificăm și punem laolaltă cunoștințele, expertiza și experiența onorabililor invitați vorbitori. Astfel, intrarea fiind liberă, dorim ca participanții la eveniment să fie informați, îndrumați, provocați și ajutați pentru o trăire optimă și consistentă a rolului de cetățeni și creștini într-o societate polarizată, confuză și în derivă, pe baza unor principii și adevăruri care au străbătut istoria și s-au dovedit a fi imuabile.

Cu alte cuvinte, o agoră de o zi a dialogului și pragmatismului intelectualilor români, filosofi, profesori universitari, teologi, avocați care să pledeze fiecare, în raport cu interesul său epistemologic, pentru relevanța axiologică a îndemnului Christic.

Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți (O.C.D.L.) este o platformă profesională, civică, creștină, apolitică, alcătuită din avocați și alți specialiști din domenii profesionale conexe care, având la bază principii și valori creștine, precum și standarde profesionale ridicate, generează și potențează plusvaloare socială, interprofesională și multisectorială, asigurând suport juridic și profesional, la nivel național.

La baza funcționării și activității O.C.D.L. stau următoarele principii și valori primare:
– standarde profesionale ridicate
– principii și valori creștine
– transparență și onestitate
– responsabilitate și confidențialitate
– dăruire și implicare, inclusiv pro bono

Detalii pe ocdl.ro